Project 2015, 1e kinderziekenhuis Moldavië.

Wilde GanzenWij zijn nu nog druk met het Oncologisch Instituut project 2014. In mei geven wij het startsein voor het 1e Moeder en kindkinderziekenhuis in het kader van Gezond Moldavië 2015.

                                                                                                               Welke moeder wil niet haar pasgeborene zo in de armen houden!

In het 1e kinderziekenhuis in Chisinau bevallen meer dan 8 000 moeders per jaar. Er ontbreken de basisvoorzieningen die je mag verwachten van een ziekenhuis. Zo is er  een slecht functionerend medisch gassensysteem, waarbij de zuurstof flowmeters en vacuüm-injecteurs ontbreken. Een dergelijk systeem zorgt voor het verantwoord aansluiten van de beademing en anesthesie apparatuur op operatiekamers en intensive care en de mogelijkheid om pas geborene die acuut zuurstof nodig hebben, met zuurstof flowmeters de juiste dosering te geven. De vanzelfsprekendheid van basisvoorzieningen in ziekenhuizen in Moldavië laat vaak te wensen over. Het 1e kinderziekenhuis wil in 2014/2015 dit systeem installeren.

Wij helpen hen daarbij om dit te realiseren. Kosten € 117.000.

Moldavië is het armste land van Europa. Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. De gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen, deze ziekenhuizen hebben doorgaans te maken  met zeer verouderde Oost-Europese apparatuur.

Voor het programma ‘Gezond Moldavië’ is in samenspraak met de Moldavische Minister van Volksgezondheid en het 1e kinderziekenhuis besloten om te starten met het upgraden van de basisvoorzieningen van dit ziekenhuis. Onderdeel van het werk is de installatie van het medische gassysteem op de Operatie afdelingen en Intensive care’s.  Wij begeleiden dit project en voeren het gedeeltelijk zelf uit in onze vrije tijd. Tevens waarborgen we de kennisoverdracht en implementatie van de medewerkers van het ziekenhuis. In onze overeenkomsten is opgenomen dat het betreffende ziekenhuis tenminste voor 20% van de door ons begrote kosten bij draagt.

Met uw hulp bouwt de vrijwilligers organisatie Stichting Werkgroep Urgenta een compleet medisch zuurstof- en persluchtnet in de Operatie afdelingen en Intensive care’s van het Municipal Hospital nr.1, Chisinau, Moldavië. Stort op rekening van Wilde Ganzen NL53INGB 0000 400 00 ten name van project 2014.0031, Urgenta Moldavië.

Wilde Ganzen geeft een premie van 55% bij elke storting! Met uw bijdrage hebben artsen en verloskundigen meer technische mogelijkheden tot hun beschikking om jonge moeders bij hun bevalling te ondersteunen.

En pasgeborenen het leven te redden!