Algemeen

Woensdagmiddag 5 mei 2005 is de werkgroep gearriveerd in Moldavië. Daar werden wij bijzonder gastvrij ontvangen door Prof. Victor Vovc welke ons de gehele periode heeft begeleid tezamen met zijn assistent Dennis. De verdere middag stond in het teken van een eerste briefing door Dr. Victor Savin directeur Gezondheidszorg Chisinau.

Het Academisch Ziekenhuis bestaat uit een groep ziekenhuizen waar alle medische 2005-academisch-ziekenhuis-bspecialisaties in zijn ondergebracht. In Chisinau zijn er gemeente- en overheidsziekenhuizen. Wij gaan ons richten op de gemeenteziekenhuizen. Deze ziekenhuizen zijn nauw verbonden met de Medische Faculteit van Chisinau. In het gehele land verspreid zijn er circa 100 ziekenhuizen.

Uit het gehele land komen de zwaarste gevallen naar de stad Chisinau. Afhankelijk van het ziektebeeld van de patiënt wordt deze ondergebracht in het ziekenhuis met het aangewezen specialisme.

De lengte van het verblijf in het ziekenhuis is van gemiddeld 21 verpleegdagen teruggebracht naar gemiddeld 8 verpleegdagen. Dit is iets bijzonders omdat de patiënt voorheen pas ontslagen werd nadat hij/zij geheel gezond verklaard was. Door nieuw beleid van Dr. Savin is de verpleegduur nu sterk gereduceerd. Het verdere herstel van de patiënt gebeurt nu meestal thuis onder de verantwoordelijkheid van de familiearts. De familiearts heeft de verantwoordelijkheid over ongeveer 1.500 patiënten en deze functie bestaat in Moldavië pas kort.

Chisinau kent 18 gemeenteziekenhuizen en 5 poliklinieken. Daarnaast is er een Stomatologie-, Psychiatrie- en Dermatologieziekenhuis. In totaal zijn er in de gemeenteziekenhuizen 2.960 bedden. De overheidsziekenhuizen hebben 7.900 bedden en zijn in vergelijking groter. Daarnaast is er nog een spoorweg, militair en een “vakbonds”ziekenhuis die samen 2.400 bedden hebben. Alleen al in Chisinau zijn er 13.260 bedden. Rond de stad zijn er nog 14 lokale ziekenhuizen. In totaal zijn er ongeveer 4 miljoen inwoners in Moldavië.

Het medische systeem is volgens Russische standaard goed. Een structuur met vele tradities en kenmerken die verruilt dient te worden door een op huidige tijd aangepaste opzet.
Er is in 1989 een begin gemaakt met een gezondheidsverzekering voor alle inwoners van Moldavië, dit systeem is niet vergelijkbaar zoals ons ziektekostenverzekerings-stelsel in het westen. Het grootste probleem, zoals Dr. Savin het verwoordt, is de status van het systeem. Deze is zeer matig en niet goed ontwikkeld. De basis onderzoeken zitten wel in het pakket, maar het vervolg wordt meestal door de patiënt betaald.
Lees een uitgebreid rapport hierover van de Wereldbank en de Moldavische Overheid (pdf).

De medische technologie in de ziekenhuizen is erg matig. Gebouwen zijn 40 tot 50 jaar oud en zijn in een zeer matige staat. Ze zijn gebouwd in een tijd van technische ontwikkelingen maar na het in gebruik nemen is er geen enkel onderhoud meer verricht. Door het achterstallig onderhoud zijn er installaties die nu niet meer functioneren. Dit geldt ook voor de reeds aanwezige apparatuur die veelal niet of nauwelijks meer werkt. Deze zijn van Russische makelij en niet meer van deze tijd. Naar het oordeel van Dr. Savin is alle apparatuur zo matig dat een nieuwe start alleen maar kan met impulsen, initiatieven en investeringen die van buiten Moldavië zouden moeten komen.
De wereldbank heeft in de recente periode geïnvesteerd, maar alleen in de technologie van pediatrie.

Op voorstel van Dr. Savin gaan wij de komende dagen 4 ziekenhuizen bezoeken welke onderling goed samenwerken: Kinderziekenhuis 1 en 2, het St. Mihail ziekenhuis en het Trinity Ziekenhuis (Sfanta Treime Ziekenhuis) zoals in de laatste mail aan de heer Hille nog is voorgesteld.

Het St. Mihail ziekenhuis heeft 2 gebouwen die 15 jaar geleden zijn gebouwd. De oprichter heeft zijn invloed binnen de overheid gebruikt om de beide gebouwen zo goed als mogelijk in te richten. Gezien hun inrichting functioneren deze gebouwen nog het beste volgens Dr. Savin.

Het Urgenta ziekenhuis, welke naar verwachting zal overgaan naar de overheid, zal niet worden bezocht. Het niveau is dusdanig hoog dat we volgens Dr. Savin dit ziekenhuis niet hoeven te bezoeken.

Vandaar dat op het laatste moment het Trinity Ziekenhuis is ingebracht. Een universiteitsziekenhuis dat inmiddels 30 jaar oud is en waar na ingebruikname niets meer aan onderhoud is gedaan. Er is tot nu toe voor een bedrag van 150.000 euro geïnvesteerd. Een investering van 1.000.000 euro zou nodig zijn om het gebouw weer enigszins op orde te krijgen.

De organisatie van een ziekenhuis valt of staat met zoals wij dat noemen de driehoek; Medicus, Verzorging, Techniek. Uit onze vraag of deze indeling ook in Moldavië bestaat, antwoordt Dr. Savin dat met name de techniek ver achter blijft. Er is weinig of geen technische scholing en de huidige technici zijn van een zeer matige kwaliteit. Hij onderkent ook dat dit sterk verbeterd moet worden om een goed evenwicht te verkrijgen in het werkgebied.

Het grootste aanbod van patiënten in Moldavië en daarmee de meeste aandacht en 2005-orthopedisch-centrum-bprioriteit krijgen, zijn:

  •     Cardiologie patiënten, circa 50%
  •     Oncologie patiënten, circa 20%
  •     Trauma en toxicologie patiënten, circa 17%
  •     Gastro-enterologie patiënten, circa 4%
  •     patiënten met longziekten, astma, etc.

Verder is er 10 jaar geleden de bouw van een ziekenhuis gestopt vanwege geldgebrek. Dit had een orthopedisch centrum moet worden.

 

 

[row] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Vorige
[/column] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Volgende
[/column] [/row]