Kinderziekenhuis I: Spitalul Clinic Municipal Pentru Copii nr 1

Directeur: Dr. Serghei st Simco2005-kinderziekenhuis1-couveuse-b
Adres: str. Serghei Lazo 7, Chisinau MD-2004
Tel: 00-373-22-243123
Fax: 00-373-22-241693

Kinderziekenhuis 1 is een klinisch ziekenhuis zonder operatiefaciliteiten voor kinderen van 1 maand tot circa 14 jaar. Voor 14 tot 18 jarigen is er een apart ziekenhuis in de stad. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in voornamelijk longziekten.Het bestaat uit 5 afdelingen met in totaal 120 bedden:

 •     kinderen tot 1 jaar met ademhalingproblemen, o.a. bronchitis.
 •     kinderen tot 1 jaar met darmziekten zonder infecties, o.a microbiologische aandoeningen.
 •     kinderen van 1 tot 14 jaar met ademhalingsproblemen
 •     algemene pediatrie afdeling die sinds januari 2005 is opgericht. De ervaringen die de komende jaar worden opgebouwd bepalen de verdere toekomst van deze afdeling.
 •     kinderen van buitenaf met ernstige ziekten, maar ook opgenomen patiënten die tijdens hun verblijf ernstig ziek worden.

Het ziekenhuis is een gemeenteziekenhuis waar ook de medische universiteit een deel van haar opleidingen onderbrengt.

De financiering loopt via de 2005-kinderziekenhuis-1-bziektekostenverzekering. Er is een contract gesloten waarin staat dat het ziekenhuis op jaarbasis 3.840 patiënten opneemt tegen een tarief van 95 euro. Daarbij is een harde voorwaarde dat de patiënt dit ziekenhuis gezond verlaat. Mocht het kind worden verwezen naar een ander ziekenhuis of de ouders besluiten het kind voor ontslag mee naar huis te nemen, dan krijgt het ziekenhuis het geld van de verzekering niet.

Vorig jaar werd het contract ruimschoots overschreden, dat is bij de verzekeraar gemeld. Vervolgens heeft de verzekeraar een uitvoerig controleonderzoek laten uitvoeren of het ziekenhuis aan de voorwaarden heeft voldaan. Er is vastgesteld dat 100 gevallen niet voldeden aan de voorwaarden en daarvoor zijn de kosten door het ziekenhuis zelf gemaakt. Verder wees het onderzoek uit dat de kosten hoger waren dan de gecalculeerde kosten. Er waren 290 goedgekeurde gevallen meer dan het overeen gekomen quotum tot 1 december 2004. Natuurlijk zijn er in december en daarna ook nog patiënten opgenomen. Aan het einde van het jaar bleken er in totaal 300 patiënten meer behandeld te zijn dan was overeengekomen. De verzekeraar heeft aan het ziekenhuis haar waardering uitgesproken voor de behaalde resultaten. Echter is verzuimd de kosten voor de 300 patiënten ook te betalen. Nog te vermelden is dat het hier alleen nog maar gaat over de medische kosten. Er zit geen enkele toeslag in zoals, bijvoorbeeld facilitaire kosten.

Het aantal verpleegdagen is gecalculeerd op 8 dagen en in de praktijk is het rond de 10 verpleegdagen.

Het ziekenhuis heeft 31 artsen, 101 medisch assistenten (effectief 50%) en overig personeel zoals keuken, transportdienst, verpleegdienst, boekhouding en technisch personeel. In totaal zijn er 141 fte’s effectief aanwezig.

Naast de behandelafdeling kent het ziekenhuis ook een aantal andere afdelingen, waaronder:

 •     bacteriologisch-, klinisch- en biochemisch laboratorium
 •     apotheek die een glucose oplossing maakt voor eigen gebruik. Dit is uit economische overwegingen. Omdat glucose oplossing kopen op de markt veel te duur is
 •     fysiotherapie afdeling voor de opgenomen patiënten
 •     radiologie afdeling
 •     ECG en EEG afdeling
 •     echoafdeling

Het gebouw is uit 1934 en in verouderde staat. Er is weinig of geen onderhoud verricht aan het gebouw. Het grootste struikelblok is het gebrek aan geld. Er is een Intensive Care met 4 bedden die geheel is gerenoveerd. Installaties zoals zuurstof en perslucht zijn wel aangelegd, maar functioneren niet. Beademing voor zuigelingen kan alleen maar met een Ambu ballon. Er staan drie incubators opgesteld die niet zijn aangesloten op het medische gassen net.

De aanwezige instrumenten 2005-kinderziekenhuis1-beademing-bzijn van slechte kwaliteit. Op de reanimatieafdeling staat een beademingssysteem voor volwassenen en deze is niet bruikbaar voor kinderen. Het wordt momenteel niet gebruikt.

De 2e verdieping is een beddenafdeling, deze is gerenoveerd. Er zijn 6 patiëntenkamers. Kamers zien er verzorgd en modern uit. Jammer dat de kamers niet kindvriendelijk op kinderen zijn ingericht, b.v. met tekeningen/schilderijen. Het zijn tenslotte kamers voor kinderen en niet voor volwassenen.

Beide verdiepingen zijn een goed voorbeeld hoe het met enige financiële middelen al beter kan uit zien. Er is ondersteuning geweest in 2003 van Italianen op elektragebied, echter de elektra is allemaal in het zicht aangelegd. Helaas moet bij de renovatie elektra weer van plafond en muur worden weggenomen. Het zou beter zijn geweest als het direct in sleuven in de muren zou zijn weggewerkt.

Het platte dak, wat ook hersteld is door de Italianen, is van matige kwaliteit. Ze hebben 2005-kinderziekenhuis1-dak-bregelmatig last van lekkages. Het ziekenhuis overweegt om een kapconstructie te plaatsen met pannen. Het geeft gelijk het voordeel dat zo extra ruimte ontstaat wat hard nodig is.

Het ziekenhuis heeft voor zichzelf de volgende prioriteiten gesteld:

 •     renovatie van het dak, kosten 2 miljoen euro
 •     lijst van gewenste apparatuur( bijlage 1)
 •     kantoormeubels, tafels en bedden

 

 

[row] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Vorige
[/column] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Volgende
[/column] [/row]