Samenvatting

Het evaluatiegesprek met Dr. Victor Savin en Prof. Ion I. AbabII van de Medische Faculteit op zaterdagmiddag 7 mei.

Een samenvatting schrijven over iets wat onze stoutste verwachtingen ver te boven gaat is niet eenvoudig. De Academische Ziekenhuizen samen met de Medische Faculteit doen wat zij kunnen. De behandeling en verzorging die door alle medewerkers in de ziekenhuizen wordt verricht heeft bij ons diep respect losgemaakt. Hoe deze mensen nog in staat zijn om de aan hen toevertrouwde patiënten te helpen, is met geen pen te beschrijven. Hier komt veel respect en medeleven voor de medemens naar voren om dit werk te kunnen doen.

In de bezochte ziekenhuizen ontbreekt op medisch technisch gebied zoveel dat de zorg voor vele patiënten niet optimaal kan zijn. Ook de onderlinge verschillen, in technische zin, tussen de bezochte ziekenhuizen is groot. Patiënten genezen kan niet alleen met medische kennis, maar een goed onderhouden gebouw en goede apparatuur heb je hierbij ook nodig. Apparatuur voor diagnostiek, voor behandeling, voor therapie etc.

Tevens is er een goed functionerend management nodig waar de medici, verzorging en techniek samengaan, de zgn. driehoek. De techniek ontbreekt op zoveel plaatsen dat je niet kunt spreken van een evenwichtig team. Deze wijze van benadering wordt door beide heren ook onderschreven. Ook zij delen de opvatting dat de drie richtingen in bepaalde verhouding tot elkaar zijn veroordeeld voor het slagen van het doel. Geld, hoe vervelend ook, is de sleutel tot grote verbetering wat nodig is. De overheid heeft geen middelen om de ziekenhuizen enigszins te ondersteunen.
Dr. Savin zei in een van de gesprekken dat je moet loskomen van Sovjet gedachten en je eigen weg daarbij moet vinden en bepalen. Daarbij is advies en medische technische ondersteuning uit de moderne wereld een must. Een keiharde voorwaarde om de ziekenhuizen en de Medische Faculteit op hoger niveau te brengen. Hierdoor kunnen zij wedijveren in de medische wereld. En wie wordt daar nu beter van, de inwoners van Moldavië!
In het gesprek met Prof. Ion I. Ababii en Dr. Savin wordt dit nog eens onderstreept. Het gaat om de patiënt dat is prioriteit 1. Moldavië is op weg om in Europa een plaats te verwerven. De mogelijkheden ontbreken op vele vlakken dit moment. Daarom is het van zo’n onschatbare waarde dat medici maar ook managers en technici de ziekenhuizen bezoeken om het “gedachtengoed” wat nog sterk aanwezig is, om te vormen naar West-Europese infrastructuur.

[row] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Vorige
[/column] [column lg=”6″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ] Volgende
[/column] [/row]