27 september tot 16 oktober 2021
Inleiding
Moldavië is het armste land van Europa. Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. De gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen, deze ziekenhuizen hebben doorgaans te maken met zeer verouderde apparatuur en vaak geen centraal medische gassensysteem In samenspraak met de Moldavische Minister van Volksgezondheid en de kliniek voor Neurologie & Neurochirurgie is besloten om te starten met de aanleg van een medisch gassensysteem in dit ziekenhuis. Afspraak met het ziekenhuis is dat er alleen medisch gassystemen wordt aangelegd op afdelingen die gerenoveerd zijn, helaas door de zeer slechte toestanden vanwege de “Corona” in Moldavië is er ook een achterstand ontstaan met verschillende renovaties! De eerste fase van het project stond gepland in 2020 maar is door de vele “Corona’ problemen verschoven naar september 2021! Het bestuur heeft voor de groep van 8 personen een uitgebreid protocol geschreven waarin iedereen zich elke dag voor het ontbijt getest moest hebben, helaas is er toch 1 persoon besmet in Nederland thuis gekomen!

Project Neurologie & Neurochirurgie 1e fase september 2021
Vanwege de renovatie achterstand in de kliniek voor Neurologie & Neurochirurgie is besloten het project in 2 fasen uit te voeren. Belangrijkste overweging daarvoor is dat er ook nog een nieuw intensive care centrum wordt gebouwd! De 2e fase wordt pas uitgevoerd nadat alle renovaties voltooid zijn.
De uitvoering van de 1e fase is in september uitgevoerd met 7 werkgroep leden en Marin Moraru (Moldavische technicus) Helaas moest Cosmin Costea afzeggen vanwege “Corona” Dank zij de inzet van Wietze Bles, Ype Bosma, Jan v Rossum, Arnold v Rijn, Jan Scheerder, Ruud Bloemsaat, Jo de Jong en Marin Moraru is het gelukt om de 2 compressoren te plaatsen in de kelder, vanuit daar is het leidingwerk door het trappenhuis gemaakt en op elke verdieping zijn de afsluiters voor zuurstof en perslucht in een stalen afsluitbare kast gemaakt, om in de 2e fase van het project niet het hele systeem uit te moeten zetten!
In totaal zijn er 53 zuurstof, 45 perslucht gas afnamepunten aangelegd. De afnamepunten zijn voorzien van 41 zuurstofflowmeters, 33 vacuüm injecteurs.
Voor de beademing en anesthesie apparatuur zijn aansluitnippels voor zuurstof en perslucht geleverd.
In het centrale zuurstofnet zijn 2 sets filterstraten geplaatst om vervuiling en vocht tegen te gaan.
In totaal is er 900 meter medische koperen buis verwerkt!

We hebben directie van de kliniek voor Neurologie & Neurochirurgie bedankt voor de geweldige ontvangst en steun bij onze werkzaamheden in het ziekenhuis. Het hotel en het eten zowel tussen de middag als avond was perfect geregeld.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de AFAS foundation!
Het bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.