Aanleg medisch gassysteem Oncologisch Instituut te Chisinau, Moldavië

Wie zijn wij

De Stichting Werkgroep Urgenta is een non- profit hulporganisatie (NGO) die zich bezig houdt met ontwikkelingswerk in Oost-Europa (Roemenië en Moldavië). De Stichting Urgenta biedt ontwikkelingshulp middels het uitvoeren van technische projecten in de medische sector. De hulporganisatie bestaat louter uit vrijwilligers. Financiering vindt dan ook plaats via sponsoring, subsidies en donaties door andere NGO’s, overheden, bedrijven en sociale organisaties.

Ook worden projecten gesponsord in de vorm van levering van medische installaties, materialen, kennis en transportmiddelen.

De meeste medewerkers van de Stichting hebben een relatie (gehad ) met het UMCU en zijn gekwalificeerde technici. Wij doen het werk voor Moldavië louter als vrijwilligers, in eigen tijd.

Desgewenst zijn onze statuten beschikbaar, onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel en onze jaarrekening.

Doelstelling van stichting Werkgroep Urgenta

De medisch-technische voorzieningen van ziekenhuizen in Roemenië en Moldavië verbeteren door:

 •     het initiëren en begeleiden van ontwikkelingsprojecten ( bijv. TBC bestrijding, aanleg medische gassystemen)
 •     leveren ( om niet ) van goed werkende medische apparatuur
 •     het adviseren m.b.t. renovaties, apparatuur, sterilisatie etc.
 •     opleiding

Motivatie

Wij zijn iedere keer weer dat we in dit armste land van Europa komen geroerd door de erbarmelijke omstandigheden waarin de gezondheidszorg geleverd moet worden. Omroep Max heeft al enkele jaren in reportages beelden laten zien van de erbarmelijke omstandigheden waarin in dat land geleefd en gewerkt moet worden. We kunnen niet alle problemen oplossen. Maar we zien wel dat als gevolg van onze projecten directeuren en medewerkers van ziekenhuizen geïnspireerd raken om ook zelf te werken aan verbeteringen in hun ziekenhuizen. Die ‘spin off’ van deze projecten levert daarmee een extra motivatie om er bezig te blijven. We zien op korte termijn tastbare resultaten.

Successen

Wij hebben vanaf de jaren negentig tot in 2006 gewerkt aan verbetering van de voorzieningen in de gezondheidszorg in Roemenië, na 2005 zijn we ons ook gaan richten op Moldavië. De afgelopen tien jaar hebben wij twaalf projecten gerealiseerd. Inmiddels is voor (omgerekend) vele miljoenen Euro’s apparatuur etc. naar Moldavië gegaan resp. geïnstalleerd. Onze grootste successen zijn:

 •     de renovatie en uitbreiding specialisatie in de afdeling Hoofd , nek en mondchirurgie resp. afd. Hematologie in het Oncologisch Instituut, Chisinau. Het project is gerealiseerd i.s.m. met het UMCG en de Stichting Smiles for Moldova.
 •     In het Cotaga kinderziekenhuis en het grootste stadsziekenhuis S. Treime en in Floresti (Moldavië) zijn medische gassystemen aangelegd.
 •     En vele projecten in het Academisch ziekenhuis voor volwassenen en kinderen in Sibiu.(Roemenië)

Op onze website treft u meer projecten aan.

Urgenta ziet tenminste de volgende uitdagingen voor de komende jaren:

 1.     Gassystemen aanleggen in Emergency Hospitaal, Oncologisch Instituut en het 1ste Kinderziekenhuis alle drie gelegen in Chisinau;
 2.     Bijdrage leveren aan oplossen problemen rondom ziekenhuis afval;
 3.     Bijdrage leveren aan renovatie sterilisatieafdelingen;
 4.     Bijdrage leveren aan verminderen TBC probleem;
 5.     Leveren medische apparatuur;
 6.     Vinden van dekking voor de benodigde budgetten.

Programma Gezond Moldavië

Chisinau is de hoofdstad van Moldavië en telt ongeveer 720.000 inwoners. Onze werving thans is bedoeld voor 3 ziekenhuizen te weten het Emergency Hospital, Oncologisch Instituut en het eerste kinderziekenhuis. We starten met het project van het Emergency Hospital en hiervoor hebben wij een uitgewerkt begroting gemaakt. De andere twee ziekenhuizen kennen nog geen uitgewerkte begroting maar de kosten zijn ongeveer van gelijke strekking.

Het Emergency Hospital is een algemeen ziekenhuis met specialistische functies voor alle typen spoed opnamen. Zij behandelen meer dan 5000 patiënten per jaar. Het ziekenhuis heeft een hele lijst aan materialen en voorzieningen opgegeven die nodig zijn. De prioriteit wordt gericht op de aanleg van het centraal medisch gassensysteem (zuurstof/ perslucht) op drie afdelingen: EHBO, IC en de operatieafdeling. Voor het goed functioneren van de apparatuur (o.a beademing) heeft men dit nodig. Ook het elektrische gedeelte zal op zijn functioneren verbeterd moeten worden. Als bij een storing van het centrale net geen No-Break aanwezig is, zal veel apparatuur uitvallen wat ernstige gevolgen voor de patiëntenzorg zal opleveren.

De begroting is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1.     medische gassystemen (zuurstof/perslucht/vacuüm/lachgas)
 2.     elektrische voorzieningen met No-Break installatie
 3.     sanitaire voorzieningen en andere technische voorzieningen
 4.     bouwkundige voorzieningen

Werkwijze

Wij werken samen met lokale partners en vragen altijd een bijdrage van het ziekenhuis zodat er ownership ontstaat. Onze NGO partner in Moldavië is ACASA. In het algemeen sturen wij geen geld naar Moldavië. Als wij apparatuur (laten) installeren dan verzorgen we de instructie van het medisch en technisch personeel. Op deze manier zorgen we dat de apparatuur passend gebruikt en onderhouden wordt. Ook worden ‘Manuels’ verstrekt. Waar mogelijk kopen wij apparatuur/middelen etc. die we nodig hebben in Roemenië/Moldavië. Wat niet in deze landen te verkrijgen is schaffen we in Nederland aan. Voor elk project wordt een overeenkomst met het betreffende ziekenhuis gesloten met de wederzijdse (financiële) verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Bij de uitvoering van projecten in de ziekenhuizen is een voorwaarde dat technici van het ziekenhuis mee werken bij de tot stand koming van het project, zodat ze later weten hoe de installatie etc. is gebouwd. Wij doen de uitvoering van deze installatie werkzaamheden in eigen vrije tijd.

Tijdens de uitvoering van een project rapporteren wij dagelijks via internet ( Urgenta.waarbenjij.nu). De projecten worden door ons gemonitord en waar nodig bijgesteld. Na realisatie van een project leggen we altijd verantwoording af naar onze subsidiegevers

Begrotingen en dekkingen

Wij werken projectmatig. Per project maken wij een begroting. De samenwerkingsverbanden met de ziekenhuizen worden vastgelegd in overeenkomsten. In deze overeenkomsten wordt ook opgenomen dat het betreffende ziekenhuis tenminste voor 20% van de door ons begrote kosten bij draagt. Verder wordt vastgelegd dat men van de overheid en/of de verzekeraar in Moldavië geld krijgt voor onderhoud van apparatuur en aanschaf van zuurstof.

In Nederland vragen wij aan organisaties en fondsen een bijdrage om de projecten financieel sluitend te krijgen

Partners

Er zijn tussen de Stichting Werkgroep Urgenta en de medische organisaties in Moldavië tal van contacten. Ook met de Minister van Volksgezondheid in Chisinau en het ministerie bestaan goede contacten. Verder zijn er contacten tussen de medische faculteiten van Chisinau en Utrecht resp. Groningen. In dit kader zijn de afgelopen jaren reeds vele medische voorzieningen naar Moldavië getransporteerd. Urgenta heeft met opeenvolgende Ministers van Volksgezondheid in Moldavië afspraken gemaakt over een programma voor de structurele aanpak van zaken in een beperkt aantal ziekenhuizen. Afspraken zijn vastgelegd in contracten. Onze NGO partner in Moldavië is ACASA. ACASA is een kleine organisatie met zeer gemotiveerde mensen, die gedreven zijn om op het terrein van de gezondheidszorg en het welzijn zaken structureel te verbeteren. De organisatie bestaat ruim 10 jaar. Wij hebben ervaren dat ze kennis van zaken hebben, ook bij de begeleiding van renovaties en andere bouwkundige projecten, onder meer in ziekenhuizen. De organisatie is transparant in het afleggen van financiële verantwoordelijkheid.

Moldavië in een notendop

Moldavië is ongeveer even groot als Nederland. De provincie Transnistrije is afgescheiden en staat onder Russische controle. Het land heeft formeel ca. 4,4 miljoen inwoners, maar daarvan woont en werkt ca. 1 miljoen in het buitenland. Het land is sinds 1994 zelfstandig, na een referendum onder de bevolking. Er is nog steeds een sterke invloed van Moskou, ook economisch. Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. Het is het armste land van Europa. Ouderen hebben vaak slechts € 20 per maand pensioen. Het land heeft nauwelijks natuurlijke energiebronnen en bijna geen industrie. Import van olie, gas en steenkool komt uit Rusland. De import is aanzienlijk groter dan de export. Daardoor is er een negatieve betalingsbalans. Men is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Wijn is het belangrijkste export artikel. Door droogte in de zomer gaan oogsten vaak verloren. Door de komst van een nieuwe regering in 2009 heeft het land de status van “nabuurschap” van de EU gekregen waardoor er een beroep op Europese fondsen gedaan kan worden. Verder heeft men steun van de Wereldbank

Gezondheid

Op het platteland zijn slechte water en sanitaire voorzieningen. Onder de volwassenen zijn 180.000 gehandicapten en er zijn 20.000 gehandicapte kinderen. Bekend is dat 10% van de bevolking met TBC te kampen heeft. Gezondheidscentra ( ziekenhuizen) werken meestal met zeer verouderde apparatuur, tal van in het westen gangbare apparaten zijn zelfs niet beschikbaar. De gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen. Men kent staats- en stads- ziekenhuizen. Er is sprake van een inefficiënte organisatie in de ziekenhuizen. Er is slechts in beperkte mate sprake van gespecialiseerde ziekenhuizen: kinderen, infectieziekten, Oncologisch Instituut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.