Afgelopen maart is de werkgroep gestart met haar werkzaamheden in het

Oncologisch Instituut.

Geïnstalleerd zijn 2 Atlas Copco medische perslucht compressoren.
Atlas Copco

Atlas_Copco

9 Intensieve Care bedden zijn voorzien van perslucht- en zuurstofafname punten van het fabricaat Entermed.

Afname punt Entermed
logo-entermed

 

 

 

Gestart is met de aanleg van het zuurstof-, koolzuur- en persluchtleidingnet voor het Operatie Centrum. Geleverd door Wolter&Dros

logo-wolterdros

 

 

Het was een hele klus met veel boor, klim en kruipwerk.
Boorwerk

 

 

 

 

 

 

Dit najaar staat ons de 2e fase te wachten.

Uitvoeren:
17 Intensieve Care bedden zijn voorzien van perslucht- en zuurstofafname punten van het fabricaat Entermed.
Plaatsen van koolzuur schakelstation van het fabricaat Medicare.

Medicare

 

Op 19 operatie kamers het plaatsen van zuurstof- en perslucht afnamen punten. Tevens op 6 kamers extra aanleg van koolzuurafname punten. Fabricaat Entermed.

Dit alles is financieel mogelijk gemaakt door:
R.K. Wees en Oude Lieden Fonds
Emmaus Bilthoven
Stichting Salomons Hulp Fonds
Ziekenfonds Bode
Joh. Donk-Grote stichting
Wilde Ganzen

Logo ganzen links RBP