De Werkgroep Urgenta heeft een samenwerkings-overeenkomst gesloten met logo-wilde-ganzenWilde Ganzen voor onze projecten in Moldavië!

Inleiding

Moldavië is het armste land van Europa. Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. De gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen, deze ziekenhuizen hebben doorgaans te maken met zeer verouderde apparatuur.

Wat gaan wij doen?

Voor het programma “Moldavië Gezond” is in samenspraak met de Moldavische Minister 2012-uitvoeringsteamvan Volksgezondheid en het Emergency Hospital besloten om te starten met het upgraden van de basisvoorzieningen van dit ziekenhuis. Onderdeel van het werk is de installatie van het medische gassensysteem op de afdelingen: EHBO, intensive care en de operatieafdeling. In samenwerking met onze lokale partner ACASA en het ziekenhuis begeleiden wij dit project. Tevens waarborgen we de kennisoverdracht en implementatie van de medewerkers van het ziekenhuis. In Chisinau zijn nog twee ziekenhuizen die in aanmerkingen willen komen voor deze upgrade. Ons doel is om dit de komende jaren ook daar te realiseren.

De Werkgroep Urgenta is in November gestart met het aanleggen van het medisch gassen 2012-moldavie-gezond-wilde-ganzennet op afdeling traumatologie van het Emergency Hospitaal. Na goedkeuring van Wilde Ganzen in december 2011 is de Werkgroep Urgenta gestart met het aanschrijven van mogelijk geïnteresseerde organisaties welke ons project financieel dan wel materieel zouden willen steunen.

Verder hebben wij een folder ontwikkeld welke gebruikt wordt om particulieren en andere relaties te benaderen en voor bijeenkomsten gelijk met de verkoop van T-Shirts waarop het logo van Wilde Ganzen prominent zichtbaar aanwezig is.

Ook is de publiciteit gezocht. In diverse lokale kranten zijn artikelen geplaatst. Zo ook in het UMCU blad en die van de FNV.

Een hoogte punt bij het zoeken naar de publiciteit was wel het meedoen aan de Charity Award van het NRC dagblad. Onze advertentie heeft uiteindelijk 231 stemmen opgeleverd en wat belangrijker is een aantal geïnteresseerde contacten. Zo hebben een aantal installatie bedrijven en toeleveranciers hun medewerking toegezegd bij het verkrijgen van de materialen tegen hoge kortingen.

Project Emergency afdeling traumatologie

Al deze acties hebben een aanzienlijk bedrag opgeleverd waardoor het mogelijk was de 1e 2012-traumacentrumfase van de 2 fasen op te starten. Vanwege de technische complexiteit in het Emergency Hospital, is besloten het project in 2 fase uit te voeren. Belangrijkste overweging daarvoor is dat patiënten op de Intensive Care behandeld moeten kunnen blijven worden. De 1e fase is uitgevoerd in November 2012. De 2e fase verwachten wij in mei 2013 uit te voeren.

De uitvoering van de 1e fase is in November 2012 is uitgevoerd met 6 werkgroep leden. Helaas liet de levering van de compressor op zich wachten tijdens onze aanwezigheid. Er waren transportproblemen bij de leverancier. Dat heeft ons best wat hoofdbrekens gekost want een IC zonder perslucht kan gewoon niet. Nu is er in het OK centrum recent een perslucht systeem geplaatst wat voldoet aan de Europese maatstaven. Ons idee was een 2012-sparingen-borenleiding aan te leggen van deze compressor naar het trauma centrum. Een niet zo eenvoudige klus overigens want naast dat de ruim 200 meter 22 mm leiding leggen moesten er ook vele sparingen gemaakt worden. Een enorme klus en dat in 2 dagen dat was onze uitdaging. Dank zij de inzet van Wietze Bles, Constantijn Eekhout, Jan van Rossum en Cosmin Costea is het gelukt de by pass aan te leggen.

De uitvoering van het project is mogelijk gemaakt door ondersteuning van de hiernavolgende donateurs, leveranciers.

Wilde Ganzen
De Kattendijke/DruckerStichting
De Johanna Donk-Grote Stichting
De ziekenfondsbode
RK Wees en Ouden Lieden
Salomonsfonds
Ver Emmaus Bilthoven
Entermed Gastechniek, Leeuwarden
Wolter&Dros, Amersfoort
Alpha Holland Groep, Oud Beierland
Dick Smits, Dreumel
John Stensen, Alphen
Hilversumse Verhuisservice, Hilversum
Vidotrans, Heerenveen
Atlascopco, Boekarest Roemenië
Raptim Travel, Tilburg