Inleiding

In een gezamenlijk initiatief van Stichting Max Maakt Mogelijk, Project Hope en Stichting2011-Ingang-eerste-hulp-Floresti Werkgroep Urgenta is er een medisch gassennet aangelegd in het provinciale ziekenhuis Floresti in Moldavië.

Door de aanleg van het medisch gas systeem wordt bereikt dat de kwaliteit van zorg voor operatie patiënten in dit ziekenhuis aanmerkelijk wordt verbeterd. De kwaliteit van het leven na de operatie neemt niet alleen aanzienlijk toe, maar ook de kans op overleven.

Kort verslag

Inmiddels heeft de werkgroep de eerste fase van haar project in samenwerking met Stichting Max Maakt Mogelijk en Hope afgerond. In mei jongstleden hebben 5 teamleden van de werkgroep in het provincie ziekenhuis Floresti het zuurstof en persluchtnet aangelegd voor het OK centrum, Intensive care en deels van het trauma centrum.

Er is keihard gewerkt om in 11 werkdagen het totale net te plaatsen. Het ok centrum was 2011-floresti-aanleg-wandenop het moment van ons werken in renovatie. De aannemer was volop bezig met de afbouwfase. Tegelwanden en vloeren werden aangelegd kaarsrecht en vlak zoals wij ze zelden hebben gezien.

Het gebouw waar de compressor en zuurstof omschakelunit geplaatst zou worden was nog volledig in de ruwbouw. Dat betekende voor ons een andere werkstrategie maken dan dat wij van plan waren. Op zich geen probleem voor ons maar het eist een ander denken. Wij hebben ons opgedeeld in 2 teams. Eén team is gestart met het maken van de sparingen voor het leidingnet. Moet je 2011-floresti-uitpakken-compressorweten dat het centrum zich op de 3e verdieping zich bevind aan de andere zijn van het chirurgie gebouw.

Het heeft niet echt meegezeten het boren. Dikke muren en veel op onthoud vanwege afgesloten ruimte. Gelukkig hadden we veel plezier van onze diamantboor.

Het 2e team is gestart, in het in renovatie verkerende ok centrum, met het aanleggen van de balken met afnamepunten. Vervolgens naar het IC centrum en als laatste de afdeling voor traumatologie. Deze laatste afdeling wordt dit najaar onder handen genomen en zal 2011-floresti-aanleg-gassennetdoor de werkgroep op een later moment verder worden voorzien van het medisch net.

Verwerkt aan materialen:

  •     360 meter medisch koperen pijp
  •     150 meter rehagoot
  •     60 afname punten zuurstof en perslucht
  •     60 zuurstof en perslucht afname klokken

In totaal heeft het project € 55.000 gekost.