Missie Stichting Werkgroep Urgenta:
Een bijdrage leveren aan de medische ontwikkeling van Moldavië!

Inleiding

Naar aanleiding van het medisch-technisch adviesrapport Moldavië opgesteld door 2005-kinderziekenhuis-2-bUrgenta, is er een groot project opgestart: Moldavië Gezond.
Het project Moldavië Gezond heeft als doel om de medisch-technische standaard van Moldavische ziekenhuizen te verbeteren om zodoende de medische zorg in Moldavië naar een hoger plan te tillen.
Voorlopig zijn er 2 deelprojecten gepland in twee ziekenhuizen: het Cotaga Kinderziekenhuis en het Treime Ziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben de academische status en zijn gelegen in Chisinau, Moldavië. Moldavië Gezond 2008 is het eerste deelproject en betreft het Cotaga Kinderziekenhuis. Het tweede deelproject (Moldavië Gezond 2009) draait om het Treime Ziekenhuis en staat gepland in 2009.

Financiën

De werkgroep heeft afgelopen maanden veel tijd besteed aan het verkrijgen van de financiële middelen om het project voor 2008 mogelijk te maken.
Zo heeft door de financiële ondersteuning van €4700,- door de JANIVO stichting het janivoeerste transport naar het Cotaga kinderziekenhuis reeds plaatsgevonden.
De JANIVO Stichting is een particulier vermogensfonds, dat tot doel heeft belangeloos en naar eigen keus geldelijke steun te verlenen aan nieuwe initiatieven en voorzieningen op vele gebieden, waaronder ook wetenschappelijk onderzoek en behoud van cultureel erfgoed. De nadruk ligt echter op steun aan organisaties gericht op nieuwe kansen voor mensen in achterstandsituaties, zowel in Nederland als in enkele landen in Oost-Europa en Afrika.

Voor het project Moldavië Gezond 2008 is ruim €85.000,- nodig. Vanaf de zomer lopen er impulsis4 aanvragen voor financiële ondersteuning. Inmiddels heeft Impulsis, een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie, na intensief contact met de werkgroep Urgenta een donatie goedgekeurd van €20.000,-. Op dit moment lopen er nog drie andere aanvragen. Voor het einde van dit jaar verwachten wij het benodigde geld bij elkaar te hebben!

Update 30 januari:
Ook het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft €15.000,- ter beschikking gesteld voor dit logo-innovatiefondsproject.

Update 20 april:
De financiering van het project Moldavië Gezond 2008 is rond! De Nederlandse ambassade in Kiev doet mee voor €25.000,-. In totaal is er nu €60.000,- logo-ambassade-kievaan donaties binnen. De bedrijven die de leveringen verzorgen, dragen in de vorm van kortingen of schenkingen nog eens zo’n €21.000 euro bij.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd of u wil op enigerlei wijze een bijdrage doen, bel ons gerust op 0653317591 of mail ons.

Voorbereiding Project

De voorbereiding voor de uitvoering van dit project is in volle gang. Onze coördinator, George Hille, heeft begin november het Cotaga ziekenhuis bezocht om de eerste voorbereidende werkzaamheden, welke door het ziekenhuis zelf dienen te worden uitgevoerd, door te spreken.
Zo ook het onderkomen voor het uitvoeringteam en de zaken die daaromheen van belang zijn. Voor het Cotaga ziekenhuis is het een compleet nieuwe ervaring om een team vrijwilligers te ontvangen die een begin maken met het aanleggen van een centraal medische gassen installatie.
Voor de werkgroep Urgenta is het een nieuwe start van haar activiteiten in Moldavië na ruim 16 jaar actief te zijn geweest in Roemenië. Spannend!

De werkgroep Urgenta heeft in principe besloten dat de uitvoering zal plaats vinden in de periode van 10 tot 24 mei 2008. Het aantal leden van het uitvoeringsteam is vastgesteld op 6 personen.

Materialen, Gereedschappen en Transport

De werkgroep houdt zich naast de financiële werving thans ook bezig met het aanvragen van diverse offertes voor de benodigde materialen en gereedschappen.

Alle materialen en gereedschappen worden in april vervoerd naar Moldavië door vidotransVidotrans HTG. Vidotrans-HTG is een dynamische organisatie gespecialiseerd in het transporteren van hulpgoederen voor non-profit organisaties over de gehele wereld.

 

De firma Zaagmij heeft een diamantboor geleverd tegen een sterk logo-zaagmijgereduceerde prijs!

 

 

 

Wij doen al lang zaken met Berko Kompressoren. Ook dit keer logo-berkoheeft Berko de kompressor geleverd tegen gereduceerd tarief.

 

 

Het bedrijf Wolter & Dros TBI Technieklogo-wolterdros heeft de rehau goot geleverd!

 

 

De bedrijven G.R.E.S. en Technische Unie hebben de benodigde logo-gresgereedschappen geleverd.logo-technunie

 

Entermed BV te Houten heeft, tegen gereduceerde prijzen, de afnamepunten voor bij de bedden geleverd.logo-entermed

 

De firma Kropman Installatietechniek heeft de medische koperenlogo-kropman pijp en bevestigingsmiddelen geleverd.