Geografie

 •     Het land is ongeveer even groot als Nederland.
 •     De provincie Transnistrije is afgescheiden en staat onder Russische controle.
 •     Het land heeft formeel ca. 4,4 miljoen inwoners, maar daarvan woont en werkt ca. 1 miljoen in het buitenland.
 •     Het land heeft een landklimaat met hete zomers en ijskoude winters.

Politiek

In 2009 zijn er tweemaal verkiezingen geweest, omdat na de eerste verkiezingen het niet mogelijk bleek een president te kiezen.De situatie is nog altijd instabiel, omdat de communisten die lang dominant waren, de meerderheid hebben verloren maar de andere partijen niet voldoende zetels wisten te behalen om de vereiste meerderheid te krijgen om een president te kunnen benoemen.
Het land is sinds 1994 zelfstandig, na een referendum onder de bevolking. Er is nog steeds een sterke invloed van Moskou, ook economisch.

Economie

 •     Van de bevolking leeft 80% onder de armoedegrens. Het is het armste land van Europa.
 •     Ouderen hebben vaak slechts € 20 per maand pensioen.
 •     Het land heeft nauwelijks natuurlijke energiebronnen en bijna geen industrie.
 •     Import van olie, gas en steenkool komt uit Rusland. De import is aanzienlijk groter dan de export. Daardoor is er een negatieve betalingsbalans.
 •     Men is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Wijn is het belangrijkste export artikel. Door droogte in de zomer gaan oogsten vaak verloren.
 •     Door de komst van een nieuwe regering in 2009 heeft het land de status van “nabuurschap” van de EU gekregen waardoor er een beroep op Europese fondsen gedaan kan worden.
 •     Verder heeft men steun van de Wereldbank.

Sociaal

 •     Op het platteland zijn slechte water en sanitaire voorzieningen.
 •     Onder de volwassenen zijn 180.000 gehandicapten en er zijn 20.000 gehandicapte kinderen.
 •     Bekend is dat 10% van de bevolking met TBC te kampen heeft.
 •     Gezondheidscentra ( ziekenhuizen) werken meestal met zeer verouderde apparatuur maar tal van in het westen gangbare apparaten zijn zelfs niet beschikbaar.
 •     De gezondheidszorg is geconcentreerd in ziekenhuizen.
 •     Men kent staats- en stads- ziekenhuizen.

Er is sprake van een inefficiënte organisatie in de ziekenhuizen. Er is slechts in beperkte mate sprake van gespecialiseerde ziekenhuizen: kinderen, infectieziekten, Oncologisch Instituut.

Contacten

Er zijn tussen de Stichting Werkgroep Urgenta en de medische organisaties in Moldavië tal van contacten. Ook met de Minister van Volksgezondheid in Chisinau en het ministerie bestaan goede contacten..
Verder zijn er contacten tussen de medische faculteiten van Chisinau en Utrecht resp. Groningen. In dit kader zijn de afgelopen jaren reeds vele medische voorzieningen naar Moldavië getransporteerd.
Urgenta heeft met opeenvolgende Ministers van Volksgezondheid in Moldavië afspraken gemaakt over een programma voor de structurele aanpak van zaken in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Projecten

 •     Er wordt naar vermogen vanuit Nederland goede medische apparatuur en bijbehorende zaken gezonden.
 •     Verder vindt de aanleg plaats, door Urgenta in samenwerking met medewerkers van vier ziekenhuizen, van een medisch gassysteem op operatiekamers en intensive care ruimten.
 •     Eind 2009 is gestart met de renovatie van de afdeling “hoofd, nek, hals chirurgie” van het Oncologisch Instituut.
 •     Voor alle projecten geldt dat deze op basis van afgesloten contracten worden uitgevoerd. Daarbij is de inbreng van het betreffende ziekenhuis ( 20% van de kosten ) ook vastgelegd.

Dekking

De dekking van kosten van projecten en transporten is een lastige opgave, ondanks de inzet van vrijwilligers voor de aanleg van de gassystemen.

Uitdagingen

Urgenta ziet tenminste de volgende uitdagingen voor de komende jaren:

 •     Gassystemen aanleggen in Treime ziekenhuis, Emergency Hospitaal en Oncologisch Instituut;
 •     Bijdrage leveren aan oplossen problemen rondom ziekenhuis afval;
 •     Bijdrage leveren aan verminderen TBC probleem;
 •     Leveren medische apparatuur;
 •     Vinden van dekking voor de benodigde budgetten;

Stichting Werkgroep Urgenta
Januari 2010