Lijst gewenste medische apparatuur

Het is bijna onmogelijk om aan zo’n diversiteit aan wensen en verzoeken prijzen te hangen. Met onze opgedane kennis in Moldavië vinden wij het onverstandig zo maar de lijst op te volgen. Wij zien nogal wat willekeur en er zit totaal geen structuur of beleid achter. Er is door de ziekenhuizen onvoldoende nagedacht of zij de apparatuur überhaupt kunnen inzetten in de medisch-technische omgeving waarin zij zich op dit moment bevinden.

Veel van de op de lijst aanwezige apparatuur is al niet meer leverbaar of gezien de snelle ontwikkeling in de medische wereld al weer achterhaald of verbeterd.

Een klein voorbeeld hoe Moldavië er op medisch-technisch voorstaat: tijdens onze rondgang werden wij op een laboratorium geconfronteerd met een moderne niet werkende (volgens de lokale medewerker) microscoop. Na de microscoop wat nader onderzocht en bezien te hebben, was het euvel snel gevonden en hersteld. Een wonder volgens de omstanders want het was tot op heden niemand gelukt! Wij benadrukken nog eens dat de kennis voor gebruik van apparatuur aanwezig is maar aan de technische zijde zeer matig is. Als maar een klein deel van de wensenlijst kan worden gerealiseerd is naar onze mening het bovenstaande een direct gevolg.

Als de ziekenhuizen moderne apparatuur willen installeren en gebruiken, moet een aantal basisvoorzieningen op orde zijn op de volgende afdelingen:

 •     acute opvang (EHBO)
 •     intensive care
 •     operatie afdeling

De basisvoorzieningen zijn:

 •     medische gassystemen (zuurstof/perslucht/vacuüm/lachgas)
 •     elektrische voorzieningen met No-Break installatie
 •     sanitaire voorzieningen

Acute opvang (EHBO)

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen opvangen zijn op deze afdeling de volgende installatie en apparatuur nodig:

 •     beademingsapparatuur
 •     bewakingsmonitoren
 •     defibrillator
 •     ECG-apparatuur
 •     medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm)
 •     elektrische aansluitpunten
 •     röntgen-apparatuur

Intensive care

 •     bewakingsapparatuur
 •     beademingsapparatuur
 •     defibrillator
 •     medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm)
 •     elektrische aansluitpunten
 •     röntgen apparatuur

Operatie-afdeling

 •     bewakingsapparatuur
 •     anesthesieapparatuur
 •     defibrillator
 •     medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm/lachgas)
 •     elektrische aansluitpunten
 •     röntgen apparatuur

Advies

Begin met het aanleggen van een centraal medisch gassensysteem (zuurstof/ perslucht) want op elk van deze afdelingen kan men niet zonder een dergelijk systeem. Voor het goed functioneren van de apparatuur (o.a beademing) heeft men dit nodig.

Ook het elektrische gedeelte zal op zijn functioneren getoetst moeten worden, als bij een storing van het centrale net geen No-Break aanwezig is, zal veel apparatuur uitvallen wat ernstige gevolgen voor de patiëntenzorg zal opleveren.

Pas als de basis-installaties zijn gerealiseerd, kan aan de aanschaf van de lijst benodigde apparatuur gedacht worden. Naar onze overtuiging heeft dit aanvalsplan meer kans van slagen dan aan de hand van de aanwezige lijsten inkopen te doen. Zie de calculatie voor het realiseren van de basisvoorzieningen zoals boven opgesomd.