Inleiding:

Dit initiatief is opgestart i.s.m. Stichting Heart for Romania, Soaza en GDGO. Het idee is eigenlijk uit het niets ontstaan. Wij kwamen elkaar tegen in het ziekenhuis in Sibiu. Na wat aan elkaar gesnuffeld te hebben werd al snel duidelijk dat we dezelfde interesses deelden. Spontaan werd er voorgesteld of het niet mogelijk was een nieuw Academisch Ziekenhuis te bouwen in Sibiu. Na enige aarzeling, het is tenslotte een mega-project, zijn we van start gegaan. En zo werd het PROJECTPLAN for the DEVELOPMENT of a NEW UNIVERSITY HOSPITAL geboren….

Actuele situatie:

december 2003
In de week van 1 december 2003 heeft een delegatie bestaande uit Jos Gisberts (Stichting Heart of Romania) en Arnold van Rijn (Stichting Werkgroep Urgenta) meerdere gesprekken gevoerd met de directie van het ziekenhuis en lokale bestuurders van de gemeente en provincie Sibiu. De delegatie had goed nieuws: zij is er in geslaagd het adviesbureau Heysterum International STI Nederland BV te interesseren voor het nieuwbouw idee. Na een aantal gesprekken in Nederland is het internationale adviesbureau bereid een preliminair onderzoek te doen waaruit zal blijken of nieuwbouw in Sibiu, Roemenië een grote kans van slagen heeft. Er is door het adviesbureau een aantal vragen opgesteld welke door de directie van het ziekenhuis en de lokale bestuurders uitvoerig beantwoord dient te worden.

februari 2004
In januari zijn alle gegevens aangeleverd vanuit Roemenië. Heysterum BV is aan de slag gegaan en heeft de preliminaire haalbaarheidstudie inmiddels afgerond. Zij adviseren een definitieve haalbaarheidsstudie die een aantal maanden in beslag zal nemen en waarbij verschillende bezoeken zullen worden gebracht aan Roemenië. Landelijk en lokaal bestuur zal hierbij betrokken moeten worden aangezien de kosten aanzienlijk zijn en er dus subsidie aangevraagd moet worden bij de EU.

maart 2004
Inmiddels heeft Jos Gisbers van de stichting Stichting Heart for Romania een gesprek gehad met europarlementariër Ria Oomen over de te volgen strategie aangaande de financiering van de definitieve haalbaarheidstudie.

oktober 2004
Een delegatie van Urgenta zal in december afreizen naar Sibiu om deprojecten van 2005 voor te bereiden. Er zal ook gesproken worden over het Nieuwbouw Project.

Realisatie:

Nog geen tijdpad vastgesteld, lange tot zeer lange termijn.

Kosten:

Nog geen calculatie gemaakt (150 miljoen euro ??)