Inleiding

De Stichting Werkgroep Urgenta is in het najaar 2004 benaderd door heer Ir. G. Hille, voormalig directeur van de GG&GD uit Utrecht. De heer Hille was gevraagd, door de Universiteit Utrecht, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en de GG&GD Utrecht, zich te verdiepen in een overeenkomstige organisatie als de GG&GD Nederland voor Moldavië.

Bij zijn eerste bezoeken kwam direct naar voren dat het niet alleen kon blijven bij adviseren op organisatorisch vlak. Naar het oordeel van de initiatiefnemers was de medisch-technische basis van de onderzochte ziekenhuizen zo achterstallig dat het niet alleen kan blijven bij adviseren. De beschikbare medisch-technische kennis was bij de initiatiefnemers onvoldoende aanwezig zodat contact is gezocht met de Stichting Werkgroep Urgenta. De Stichting heeft zonder enige aarzeling direct ingestemd op het verzoek voor medisch technische adviezen en ondersteuning.

Doelstelling

Zo heeft de Werkgroep Urgenta in 2005 en 2007 Moldavië bezocht, om te onderzoeken waar de mogelijkheden en prioriteiten liggen voor medisch-, technische ondersteuning. In 2005 zijn op voorstel van de initiatiefnemers de volgende 5 ziekenhuizen bezocht:

De werkgroep Urgenta heeft na haar inventarisatie voorgesteld in 2 ziekenhuizen in 2008 en 2009 de OK’s en intensive care gedeeltelijk te voorzien van een centraal perslucht- en zuurstofnet met afnamepunten: Kinderziekenhuis II E. Cotaga en Trinity Ziekenhuis Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime. In 2007 is besloten van start te gaan met het kinderziekenhuis E. Cotaga Pentru Copii 2. Op deze wijze is de slogan “Moldavië Gezond” ontstaan.

Projectaanpak

In de zomer van 2007 is het projectteam “Moldavië Gezond” van start gegaan. Het team heeft bestaan uit:

 •     Dhr. George Hille, projectleider.
 •     Dhr. Arnold van Rijn, project coördinator / secretaris.
 •     Dhr. Jo de Jong, technisch engeneer.
 •     Dhr. Jan Scheerder, medisch technisch specialist.

George Hille heeft in samenwerking met Arnold van Rijn zich gericht op het verkrijgen van de donaties, het opstellen van het samenwerkingscontract met het E. Cotaga ziekenhuis in Chisinau en de nodige calculaties.

Jo de Jong en Jan Scheerder hebben zich gericht op het maken van het programma van eisen voor de technische uitvoering van het project in het Kinderziekenhuis E. Cotaga. De planning zag er als volgt uit:

 •     verkrijgen van de donaties augustus 2007-maart 2008.
 •     technische opzet augustus – november 2007.
 •     offerte aanvragen bij diverse leveranciers november 2007 – februari 2008.
 •     samenstelling uitvoeringsteam maart 2008.
 •     opdracht plaatsen tot levering van materialen et cetera maart – april 2008.
 •     geheel op transport stellen naar Moldavië april 2008.
 •     uitvoering project mei 2008.

Projectuitvoering

Het uitvoeringsteam bestaande uit Jan Scheerder, Jo de Jong, Willie de Jong, Cosmin Costea en Arnold van Rijn hebben tussen 10 en 24 mei 2008 het project uitgevoerd.

In totaal is er geïnstalleerd:

 •     2 compressoren incl. vriesdrogers en filters fabrikaat Berko.
 •     450 strekkende meter medische koperen pijp van 8,12,15 en 22 mm.
 •     23 afnamepunten zuurstof en perslucht van het fabrikaat Medec.
 •     60 meter Rehau installatie goot.
 •     46 zuurstofflowmeters en vacuüm-injecteurs.

Daarbij is gebruik gemaakt van talloze gereedschappen en bevestigingsmiddelen. Alle apparatuur, materialen en gereedschappen zijn in Nederland gekocht en vervoerd naar Moldavië. Zo ook een aantal materialen en gereedschappen uit Roemenië.

Kostenverantwoording

De uitvoering van het project Moldavië gezond 2007/2008 laat een klein overschot zien van 1.757 euro. De stichting verwacht bij de belastingdienst een teruggave van de BTW ter grootte van 6.000 euro te ontvangen daar de materialen en apparatuur zijn uitgevoerd naar een niet EU land.

Evaluatie

Als je de afgelopen 3 jaar terugkijkt dan is er veel gebeurd. George Hille ging met een andere doelstelling naar Moldavië. Hij realiseerde zich dat bij een goede gezondheidszorg, de organisatie niet los gezien kan worden van een goede medisch technische infrastructuur in de ziekenhuizen van Moldavië.

Hij heeft zich meerder malen zichzelf afgevraagd hoe je ministers, ambtenaren, medici en verpleging zover in hun denken kunt beïnvloeden dat het niet alleen anders moet, maar dat het ook anders kan. Dat het anders zou moeten is in het algemeen genomen qua besef wel aanwezig. Maar dat het ook anders kan wordt naar onze mening met het project “Moldavië Gezond” gestimuleerd. Het systeem waarin men leeft is de grote rem op alles wat men doet in Moldavië.

De Stichting Werkgroep Urgenta heeft laten zien wat je kunt bereiken als je je los kunt maken van het huidige denken en doen. Waarmee je nieuwe wegen kunt inslaan welke de gezondheidszorg in Moldavië op een hoger niveau kunt brengen. Samen met George Hille hebben wij de afgelopen 3 jaar daaraan gewerkt.

Conclusie

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde eerste stap. Er moeten zeker nog een aantal van deze stappen volgen in de komende jaren. Het zet alle mensen die zijn betrokken geweest voor een korte periode aan het denken.

De komende maanden zal de dingen van de dag weer de overhand krijgen. Zal het denken in andere richtingen afnemen en stoppen. Voor ons de uitdaging om het de komende periode 2008-2009 het verder te stimuleren. Treime Ziekenhuis zal de volgende stap daarin zijn.