Missie Stichting Werkgroep Urgenta:
Een bijdrage leveren aan de medische ontwikkeling van Moldavië!

Inleiding:

1e bezoek mei 2005
De Stichting Werkgroep Urgenta is in het najaar 2004 benaderd door heer Ir. G. Hille, 2005-trinity-ziekenhuis-bdirecteur van de GG&GD uit Utrecht. De heer Hille was namens de Universiteit Utrecht, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en de GG&GD Utrecht betrokken om in Moldavië de medici en hun organisatie te ondersteunen. Bij de eerste bezoeken bleek meteen dat het niet alleen kon blijven bij adviezen op managementniveau. Het slagen hangt af van het oordeel van de initiatiefnemers en van een redelijke basiskwaliteit aan medisch-technische installaties en apparatuur. Deze technische kennis is onvoldoende aanwezig en daarom is contact gezocht met de Stichting Werkgroep Urgenta. Zonder enige aarzeling heeft de Stichting positief gereageerd op het verzoek voor technische adviezen en ondersteuning. Een en ander heeft er toe geleid dat een groep technici in de periode van 5 tot en met 8 mei 2005 de ziekenhuizen heeft bezocht een inventarisatie op schrift heeft gesteld. Aan de hand van deze inventarisatie is een adviesrapport opgesteld.

2e bezoek april 2007
De werkgroep heeft in april 2007 een 2e bezoek gebracht aan de ziekenhuizen Cotaga kinderziekenhuis en het Treime ziekenhuis. Gespreksvoering ziekenhuizen over mogelijkheden voor het aanleggen van een centraal perslucht / zuurstofnet in beide ziekenhuizen. Benodigdheden: compressoren met vriesdrogers plaatsen die zuivere perslucht afgeven op een nieuw aan te leggen gassennet. Inmiddels is het bezoek vertaald in een plan van aanpak.

Samenwerking

De initiatiefnemer George Hille heeft afgelopen maanden niet stil gezeten. Tijdens en kort na het 2e bezoek van de werkgroep heeft George gesproken met diverse instanties en NGO’s. Het heeft geleid tot de samenwerking tussen Universiteit Utrecht en de Stichting Werkgroep Urgenta.

Plan van aanpak Moldavië Gezond Cotaga Kinderziekenhuis:

Achtergrondinformatie Cotaga Kinderziekenhuis.
Dit is het project waarmee we in 2008 willen starten. De werkgroep wil een begin maken 2005-kinderziekenhuis2-brandwondencentrum-bom een centraal perslucht en zuurstofnet te realiseren, te weten op het brandwonden centrum en in het KNO gebouw, waarbij verdere uitbreiding in de toekomst tot de mogelijkheid behoort. Deze keuze is bepaald in overleg met de medisch directeur dr. Gheorghe Grosu. De basis voor de aanleg van een nieuw persluchtnet is de aanschaf van compressoren met vriesdrogers. Vele meters medisch koperen pijp, afname punten en vacuüm klokken zijn hiervoor nodig. De werkgroep verwacht het project in 2 werkweken te kunnen uitvoeren met 6 vrijwilligers (zie verder de calculaties).

Plan van aanpak Moldavië Gezond Treime Ziekenhuis:

Achtergrondinformatie Treime Ziekenhuis.
Dit project zal niet voor 2009 starten. We kunnen niet tegelijkertijd beide projecten 2005-trinity-ziekenhuis-zuurstof-buitvoeren omdat ze simpelweg te groot zijn. De werkgroep wil op de Intensive care een perslucht en zuurstofnet realiseren. Ook voor dit project dienen compressoren met vriesdrogers aangeschaft te worden alsmede medisch koperen pijp, afname punten en vacuüm klokken. De werkgroep verwacht het project in 2 werkweken te kunnen uitvoeren met 6 vrijwilligers.

Tevens heeft het ziekenhuis de wens geuit om het OK centrum ook te voorzien van een medische gassennet De werkgroep is van mening dat dit zodanig omvangrijk is, dat dit pas vanaf 2009 in fases is te realiseren.

Voorbereiding:

Samen met onze coördinator George Hille zijn wij nu van start gegaan om de benodigde financiering te verkrijgen. Zo zijn aanvragen in voorbereiding bij verschillende instanties en het Nederlands Consulaat in Moldavië.
De werkgroep zal medio april 2008 starten in het Cotaga kinderziekenhuis. De kosten liegen er niet om. Er is zeker 60.000 euro nodig. Zie onze calculaties.

Eerste transport:

Momenteel heeft de werkgroep een eerste transport in voorbereiding van apparatuur voor het Cotaga kinderziekenhuis. Het transport wordt gefinancierd door de Janivo Stichting en uitgevoerd door Vidotrans-HTG.
Het transport bestaat uit monitoren, uitzuigpompen, echoapparatuur en bloeddrukmeters.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd of u wil op enigerlei wijze een bijdrage doen bel ons gerust op 0653317591 of mail ons.